nishgt

Nişantaşı Üniversitesi Grafik Tasarımı Kulübü

Kulübün Adı

Kulübün tam adı “Nişantaşı Üniversitesi Grafik Tasarımı Kulübü”, kısa adı “nishgt”dir. Grafik Tasarımı Kulübü, Nişantaşı Üniversitesi Maslak NEOTECH Yerleşkesinde kuruludur.

Kulübün Amacı

Kulübün amacı; grafik tasarımını ülkemizde daha da geliştirmek, grafik tasarımı öğrencilerinin ve bu alana merakı olan kişilerin sektördeki gelişimlerine katkıda bulunmak.

Bu amacı gerçekleştirmek için şu çalışmalar yapılır:

Üyelik

a) Kulübe sadece Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri üye olabilir. Bunun dışındaki kişiler kulübe üye kaydedilemezler. Üniversite dışından gelen çalıştırıcı, eğitmen gibi görevli kişiler ise Rektörlüğün onayı ile sadece çalışmalara katılabilirler, kulübe üye olamazlar. Bir öğrenci birden fazla kulübün üyesi olabilir. Ancak sadece bir kulübün/topluluğun Yönetim Kurulunda yer alabilir.

c) Kulübe üyelik başvurusu yapıp üyelik kayıt işlemlerini tamamlayan her öğrenci kulübün üyesi olur ve yönetim kurulu tarafından kulüp üye defterine kaydedilir.

d) Mezun olan kulüp üyeleri Nişantaşı Üniversitesi Mezunlar Ofisi’ne kayıt yaptırdıklarına dair belge ile kulüplere/topluluklara üye olabilirler. Başvuru yapmayan üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer. Mezun üyeler kulüp/topluluk başkanı olamaz ve yönetim kurulunda yer alamazlar. Mezun üyeler oy kullanma hakkına sahiptirler.

e) Üyelikten çıkarılma kararı, kulübün Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurula kayıtlı üye sayısının 2/3 çoğunluğunun oyunu gerektirir. Disiplin suçu işleyen öğrencinin, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği kendiliğinden sona erer.

f) Kulüp üyesi kulübe yapacağı yazılı başvuru ile üyelikten her zaman istifa edebilir.

g) Üniversite akademik ve idari personeli, kulüp/topluluk faaliyetlerine katkı ve faydaları nedeniyle “fahri üye” olabilirler. Fahri üyeler Genel Kurula katılabilir fakat oy kullanamazlar.

h) Kulüpler/Topluluklar danışman onaylı üye listelerini, her akademik yarıyılın başlangıç tarihini takip eden dört hafta içinde Öğrenci Dekanlığına teslim ederler.